Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 20€ εντός λεκανοπεδίου Αττικής, μέσα σε 72 ώρες

Πολιτική Επιστροφών

 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην επιχείρηση τα μη ευπαθή (μη φρέσκα) προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο της επιστροφής.

 

Η επιστροφή οφείλει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία που ο πελάτης θα παραλάβει τα προϊόντα, στην διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει την επιχείρηση εγκαίρως και να προβεί σε συνεννόηση μαζί της προτού ξεκινήσει την διαδικασία επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων με υπεύθυνη μεταφορική εταιρία της οποίας τη διαδικασία αποστολής και τα έξοδα θα αναλάβει ο ίδιος, όπως ορίζει ο νόμος.

 

Δεκτές γίνονται οι επιστροφές τα προϊόντα των οποίων βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, δηλαδή σφραγισμένα και χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους.

 

Τα επιστρεπτέα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς τους. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί από τον πελάτη οι συνθήκες διατήρησης των προϊόντων όπως ορίζεται στην συσκευασία τους. Προϊόντα τα οποία είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.

 

Τα κριτήρια για τον καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται βάσει της νομοθεσίας όπως π χ η εύθραυστη φύση τους, η ευκολία αλλοιωσης τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών τους, όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Κατά την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

 

Η επιστροφή χρημάτων από την επιχείρηση στον πελάτη, με όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις να πληρούνται, ολοκληρώνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η επιχείρηση θα παραλάβει τα προϊόντα. Στην περίπτωση που επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών ενδέχεται ο πελάτης να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η επιχείρησή μας.

 

 

Special Offers For Subscribers

Newsletter

Subscribe to our newsletters now and stay up-to-date.
© 2022 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL
Lorem Ipsum